Wychowanie fizyczne

Oddziaływanie treningu w piłce ręcznej na wybrane kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne chłopców

Wstęp…….4

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury
1.1. Charakterystyka gry w piłkę ręczną……. 6
1.2. Przygotowanie kondycyjne w piłce ręcznej…….7
1.3. Przygotowanie koordynacyjne w piłce ręcznej……. 10

Rozdział 2
Metodologia badań
2.1. Cel badań …….14
2.2. Pytania badawcze……. 14
2.3. Materiał badań …….14
2.4. Metody badań……. 14
2.5. Organizacja badań …….15

Rozdział 3
Wyniki badań
3.1. Zdolności kondycyjne badanych……. 16
3.2. Zdolności koordynacyjne badanych……. 25

więcej

Korzyści zdrowotne treningu siłowego w opinii osób trenujących

Wstęp…….7

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne
1.1. Charakterystyka treningu siłowego……. 9
1.2. Korzyści i zagrożenia wynikające z treningu siłowego……. 12

Rozdział 2
Metodologia badań
2.1. Cel badań……. 17
2.1. Pytania badawcze……. 17
2.3. Metody i narzędzia badawcze …….17
2.4. Materiał badań 1…….8

Rozdział 3
Wyniki badań
 3.1. Motywy uprawiania treningu siłowego…….21
3.2. Zmiany w stylu życia związane z treningiem siłowym …….22
3.3. Stosunek badanych do dopingu i suplementacji……. 23
3.4. Opinia respondentów na temat walorów zdrowotnych ćwiczeń siłowych……. 26

Rozdział 4
Dyskusja……. 35

Podsumowanie i wnioski……. 38
Bibliografia……. 40
Spis rycin …….43
Aneks……. 45
Streszczenie...

więcej

Różny rodzaj informacji zwrotnej a uczenie się złożonych czynności ruchowych

Wstęp ……..4

Rozdział 1
Problematyka badań w świetle literatury
1.1. Wybrane teorie motorycznego uczenia się czynności ruchowych…………6
1.2. Charakterystyka informacji zwrotnej w uczeniu się czynności ruchowych …………13
1.3. Uzasadnienie podjęcia problemu badań……… 18

więcej

Aktywność fizyczna w stylu życia młodzieży szkoły XXX

Wstęp……….7

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury
1.1. Aktywność fizyczna i jej uwarunkowania………. 9
1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 12
1.3. Aktywność fizyczna młodzieży w badaniach naukowych………. 14

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel badań………. 17
2.2. Problemy badawcze………. 17
2.3. Charakterystyka terenu i materiał badań………. 17
2.4. Organizacja i metody badań………. 18

więcej

Analiza dwuletniego cyklu treningowego złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów przed Igrzyskami Olimpijskimi

Wstęp……..6

Rozdział I
Podjęta tematyka w świetle literatury
1.1. Struktura procesu treningowego w podnoszeniu ciężarów ……..8
1.2. Objętość, intensywność obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych…….. 15
1.3. Charakterystyka metod służących do oceny obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych na przykładzie podnoszenia ciężarów…….. 18
1.4. Model mistrza sportowego w podnoszeniu ciężarów ……..25

Rozdział II
Założenia metodologiczne pracy
2.1. Uzasadnienie podjęcia tematu, cel pracy i pytania badawcze ……..28
2.2. Przedmiot i organizacja badań ……..28
2.3. Metody badań…….. 33

więcej

Nawyki żywieniowe zawodników klubu piłkarskiego XYZ

Wstęp……..4

2. Cel pracy i pytania badawcze…….. 10

3. Materiał i metody.
3.1. Osoby badane ……..11
3.2. Materiał ……..11
3.3. Metody…….. 11

4. Wyniki
4.1. Charakterystyka badanych…….. 12
4.2. Miejsce zamieszkania i wykształcenie badanych……..12
4.3. Staż treningowy badanych ……..13
4.4. Charakterystyka treningów ……..14
4.5. Wiedza o żywieniu w sporcie…….. 15
4.6. Stosowanie zaplanowanej diety ……..18
4.7. Postawy względem żywienia ……..19
4.8. Urozmaicenie diety…….. 21
4.9. Ilość i regularność posiłków ……..22
4.10 Stosowanie suplementacji ……..24
4.11. Nawodnienie ……..25
4.12. Żywienie przy wysiłku fizycznym ……..27

więcej

Poziom sprawności fizycznej studentów XXX oceniany za pomocą survivalowego toru przeszkód

Wstęp……….7

Rozdział 1
Problem w świetle literatury
1.1. Tory przeszkód formacji mundurowych w Polsce ……….9
1.1.1. Lądowe tory przeszkód realizowane w formacjach mundurowych ……….14
1.1.2. Wodne tory przeszkód w formacjach mundurowych ……….21
1.2. Funkcjonowanie specjalności Wychowania Fizycznego w Służbach Mundurowych AWF w Białej Podlaskiej i specyfika szkoleń………. 24
1.3. Zakres szkolenia na letnim obozie Służb Mundurowych w ośrodku AWF w Rybitwach ……….26

więcej

Sport oraz wychowanie spartańskie i ich znaczenie dla kultury fizycznej

Wstęp………..5

Rozdział 1
Sport i jego znaczenie w kulturze europejskiej
1.1. Sport jako element edukacji i wychowania w starożytności ………..7
1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka starożytnego ………..14
...

więcej

Konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania dopingu w sporcie

Wstęp ……….4

Rozdział 1
Geneza dopingu.
      1.1. Definicja dopingu………. 5
1.2. Rodzaje dopingu ……….9
1.2.1. Doping farmakologiczny ……….9
1.2.2. Doping fizjologiczny ……….12
1.2.3. Doping genetyczny ……….16

Rozdzi...

więcej

Aktywność fizyczna jako forma zapobiegania nadwadze i otyłości uczniów gimnazjum XXX

Wstęp……..4

Rozdział 1
Badane zagadnienie w świetle wybranego piśmiennictwa
1.1. Definiowanie otyłości, jej rodzaje i przyczyny…….. 5
1.2. Zagrożenia zdrowotne wynikające z otyłości i nadwagi…….. 7
1.3. Aktywność fizyczna jako działanie profilaktyczne z zakresu zaburzeń odżywiania…….. 10

więcej

Korzyści zdrowotne treningu obciążenia własnym ciałem w opinii trenujących kalistenikę

Wstęp………. 9

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne……….11
1.1. Istota i pojęcie treningu ……….11
1.2. Pojęcie siły mięśniowej ……….12
1.3. Metodyka treningu siły ……….13
1.4. Charakterystyka kalisteniki ……….17
1.5. Walory zdrowotne treningu kalistenicznego………. 23

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel pracy i pytania badawcze………. 27
2.2. Metody i techniki badań………. 27
2.3. Materiał i organizacja badań………. 27

więcej

Obiektywna i subiektywna ocena aktywności fizycznej uczniów XXX

Wstęp………. 7

Rozdział 1
Badany problem w świetle piśmiennictwa
1.1. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 9
1.2. Aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań ……….12
1.3. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym ……….14

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel pracy………. 18
2.2. Metoda badań ……….18
2.3. Przebieg i organizacja badań………. 19
2.4. Materiał badań ……….19

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Obiektywna ocena aktywności fizycznej badanych ……….22
3.2. Subiektywna ocena aktywności fizycznej badanych ……….24

więcej

Ocena nawyków żywieniowych zawodników klubu piłkarskiego XXX

Wstęp……….5

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy pracy
1.1. Podstawowe zasady zdrowego żywienia………. 6
1.2. Złe nawyki żywieniowe ……….8
1.3. Diety dla osób aktywnie uprawiających sport oraz ich rodzaje………. 10
1.4. Zasady żywienia w piłce nożnej ……….12
1.5. Najważniejsze zasady żywienia w sporcie ……….13

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
 2.1. Cel pracy ……….16
2.2. Pytania badawcze ……….16
2.3. Metody i materiał badań………. 16

Rozdział 3
Wyniki badań……….17
Podsumowanie i wnioski………. 30

więcej

Wzorzec osobowy sportowca w kulturze antycznej

Wstęp………5

Rozdział 1
Sport oraz jego znaczenie w kulturze antycznej
 1.1. Sport jako element edukacji i wychowania……… 7
1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka……… 14
1.3...

więcej

Poziom sprawności ogólnej i sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej XXX po półrocznym rocznym okresie szkolenia

Wstęp………3

Rozdział 1
Teoretyczne ujęcia problemu
1.1. Charakterystyka gry w piłkę nożną……… 5
1.2. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych w świetle literatury……… 5
1.3. Sprawność specjalna piłkarzy nożnych – charakterystyka ………13
1.4. Kontrola sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych……… 21

Rozdział 2
Procedura badawcza
 2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 23
2.2. Materiał badań ………23
2.3. Metody badań ………24

Rozdział 3
Wyniki badań i ich analiza
3.1. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej TOP 54 w wieku 12 lat oraz zmiany po rocznym okresie treningowym w wieku 13 lat ………39
3.2...

więcej