Wpływ wybranych uzależnień na skórę

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp……..4

Rozdział I
Skóra człowieka – budowa i funkcje
1.1. Budowa skóry…….. 6
1.2. Podstawowe funkcje skóry…….. 8

Rozdział II
Wpływ palenia tytoniu na skórę człowieka
2.1. Genotoksyczna aktywność składników dymu tytoniowego…….. 11
2.2. Wpływ palenia na funkcjonowanie skóry ……..14
2.3. Wpływ palenia na rozwój chorób skóry ……..15
2.4. Wpływ palenia na procesy starzenia się skóry…….. 21
2.5. Pozytywny wpływ palenia na skórę ……..24

Rozdział III
Wpływ alkoholu na skórę człowieka
3.1. Napoje alkoholowe a zdrowie człowieka…….. 26
3.2. Negatywny wpływ alkoholu na skórę ……..27

Podsumowanie…….. 38
Literatura…….. 40
Spis rycin i fotografii…….. 44