Wpływ pestycydów na bezkręgowce w krajobrazie rolniczym

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Streszczenie……….4
Abstract……….4

1. Wstęp……….5

2. Wpływ człowieka na bioróżnorodność……….5

3. Środki ochrony roślin……….6
3.1. Wpływ pestycydów na zapylacze……….8
3.2. Wpływ pestycydów na pożyteczną entomofaunę naziemną……….12
3.3. Wpływ pestycydów na dżdżownice ……….13
3.4. Wpływ pestycydów na pająki……….14

4. Struktura krajobrazu rolniczego……….15
4.1. Wpływ struktury krajobrazu na zapylacze……….17
4.2. Wpływ struktury krajobrazu na pożyteczną entomofaunę naziemną……….18

Wnioski……….21
Bibliografia……….23
Tabele……….26
Rysunki……….36