Różny rodzaj informacji zwrotnej a uczenie się złożonych czynności ruchowych

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp ……..4

Rozdział 1
Problematyka badań w świetle literatury
1.1. Wybrane teorie motorycznego uczenia się czynności ruchowych…………6
1.2. Charakterystyka informacji zwrotnej w uczeniu się czynności ruchowych …………13
1.3. Uzasadnienie podjęcia problemu badań……… 18

Rozdział 2
Metodologia badań
 1.1. Cel badań …………24
1.1. Pytania badawcze………… 24
1.2. Materiał badań …………24
1.3. Metody badań …………25
1.4. Organizacja badań………… 26
1.5. Metody analizy statystycznej …………26
2. Wyniki badań …………27
1.1. Wpływ werbalnych informacji zwrotnych na efektywność uczenia się przewrotu w przód …………27
1.1. Wpływ werbalnych informacji zwrotnych na efektywność uczenia się stania na rękach………… 29
1.2. Wpływ werbalnych informacji zwrotnych na efektywność uczenia się rundaka………… 32

Dyskusja………… 36
Wnioski………… 43
Piśmiennictwo …………44