Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna

Wpływ środków psychotropowych na życie narkomana

Wstęp…………3

Rozdział I
Narkomania jako zjawisko
      1.1 Zjawisko narkomanii…………4
1.2 Przyczyny sięgania po środki odurzające…………8
1.3 Życie na krawędzi…………12

Rozdział II
Charakterystyka wybranych środków...

więcej

Masa ciała a satysfakcja z życia studentek Wydziału XYZ

Wstęp………3

Rozdział 1
Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy
1.1. Satysfakcja z życia – definicja i uwarunkowania……… 6
1.2. Otyłość – przyczyny, zagrożenia i profilaktyka………10
1.3. Wpływ masy ciała na samoocenę i satysfakcję z życia w świetle badań ………12

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy pracy
2.1. Założenia i cel badań ………17
2.2. Materiał badań……… 17
2.5. Metody i organizacja badań ………17

Rozdział 3
Wyniki badań własnych
3.1. Charakterystyka somatyczna ………19
3.2. Analiza wyników testu SES ………21

więcej

Hormon wzrostu jako substancja dopingująca w sporcie

Wstęp ……….7

Rozdział 1
Charakterystyka hormonu wzrostu
1.1. Hormon wzrostu – budowa i rola w organizmie………. 9
1.2. Działanie biologiczne ……….12
1.3. Czynniki wpływające na wydzielanie hormonu wzrostu………. 13
1.4. Hormon wzrostu a IGF-1 (Insulinopodobny czynnik wzrostu-1)………. 16

Rozdział 2
Hormon wzrostu w sporcie
2.1. Historia wykorzystania hormonu wzrostu jako środka dopingującego………. 19
2.2. Wpływ egzogennego hormonu wzrostu na wyniki sportowe………. 21
2.3. Kontrola antydopingowa podejrzanych o stosowanie hormonu wzrostu ……….27

Rozdział 3
Zagrożenia wynikające ze stosowania hormonu wzrostu ……….27

więcej

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży w Szkole Ponadgimnazjalnej

Wstęp………7

Rozdział 1
Przegląd literatury
1.1. Definicja zdrowia, czynniki wpływające na zdrowie ………10
1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ………13
1.3. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w świetle badań ………17

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 22
2.2. Metody badawcze ………22
2.3. Materiał badań ………24

Rozdział 3
Analiza wyników badań własnych
3.1. Budowa somatyczna badanych……… 25
3.2. Aktywność fizyczna badanych……… 26
3.3. Nawyki żywieniowe badanych ………31

więcej

Wpływ wybranych uzależnień na skórę

Wstęp……..4

Rozdział I
Skóra człowieka – budowa i funkcje
1.1. Budowa skóry…….. 6
1.2. Podstawowe funkcje skóry…….. 8

Rozdział II
Wpływ palenia tytoniu na skórę człowieka
2.1. Genotoksyczna aktywność składników dymu tytoniowego…….. 11
2.2. Wpływ palenia na funkcjonowanie skóry ……..14
2.3. Wpływ palenia na rozwój chorób skóry ……..15
2.4. Wpływ palenia na procesy starzenia się skóry…….. 21
2.5. Pozytywny wpływ palenia na skórę ……..24

Rozdział III
Wpływ alkoholu na skórę człowieka
3.1. Napoje alkoholowe a zdrowie człowieka…….. 26
3.2. Negatywny wpływ alkoholu na skórę ……..27

więcej

Witaminy z grupy B w preparatach kosmetycznych

Wstęp……….4

Rozdział 1
Zdrowie skóry
1.1. Budowa i fizjologia skóry………. 6
1.2. Procesy starzenia się skóry………. 9
1.3. Uwarunkowania zdrowia skóry ……….14

Rozdział 2
Witaminy – podstawowe informacje.

2.1. Historia odkrycia ……….18
2.2. Klasyfikacja i rodzaje witamin oraz ich rola w organizmie………. 20

Rozdział 3
Witaminy z grupy B – zastosowanie w kosmetologii

3.1. Tiamina – witamina B1 ……….27
3.2. Ryboflawina – witamina B2………. 29
3.3. Niacyna – witamina B3 ……….31
3.4. Kwas pantotenowy – witamina B5 ……….33
3.5. Pirydoksyna – witamina B6………. 35
3.6. Biotyna – witamina B7 ……….37
3.7. Kwas foliowy – witamina B9………. 38
3.8. Kobalamina – witamina B12 ……….40
3.9. Związki witaminopodobne ………...

więcej

Aktywność fizyczna osób starszych

Wstęp……….4

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne podejmowanego tematu
1.1. Charakterystyka procesu starzenia………. 6
1.2. Znaczenie aktywności fizycznej w funkcjonowaniu osób starszych………. 9
1.3. Ocena aktywności fizycznej osób starszych – przegląd piśmiennictwa………. 11

więcej

Wpływ dopingu farmakologicznego na zdrowie w opinii studentów XXX

Wstęp……..9

Rozdział 1
Przegląd literatury
1.1. Definicja i zjawisko dopingu ……..10
1.2. Rodzaje dopingu i wpływ na zdrowie ……..14
1.2.1. Doping farmakologiczny ……..14
1.2.2. Doping fizjologiczny ……..16
1.2.3. Doping genetyczny ……..18
1.3. Przyczyny stosowania dopingu…….. 19

więcej

Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę

Wstęp……..6

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury
1.1. Cukrzyca – charakterystyka choroby ……..7
1.2. Cukrzyca a wysiłek fizyczny…….. 9

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel badań ……....

więcej

Uzależnienie od stosowania diet w środowisku akademickim

Wstęp……….4

Rozdział 1
Diety i uzależnienie od diet
      1.1. Popularność diet – skala i przyczyny tego zjawiska……….5
1.2. Dziesięć najpopularniejszych diet i metody ich propagowania……….9
1.3. Czym jest uzależnienie od diet?……….14
1.4. Permareksja oraz inne zaburzenia odżywiania……….17

Rozdział 2
Diety jako konsekwencja presji kulturowej
      2.1. Presja kulturowa a mechanizmy socjalizacji……….23
2.2. Miejsce diety we współczesnej kulturze masowej……….26
2.3. Presja kulturowa jako składnik kultury masowej i popularnej……….28
2.4. Wzory presji kulturowej w odniesieniu do zachowań żywieniowych……….30
2.5. Rola mediów w wywieraniu presji kulturowej……….33
2.6...

więcej

Autyzm

Wstęp………4

Rozdział I
Autyzm – charakterystyka zagadnienia
      1.1 Definicja autyzmu w ujęciu wybranych autorów……… 7
1.2 Kryteria diagnostyczne ………9
1.3 Trudności w diagnozowaniu autyzmu ………11
1...

więcej

Bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta

Wstęp

Rozdział 1
Bezpieczeństwo w literaturze przedmiotu
      1.1. Pojęcie bezpieczeństwa – teoretyczne aspekty
1.2. Podstawy polskiej strategii i polityki bezpieczeństwa zdrowotnego
1.3. Bezpieczeństwo zdrowotne w Unii Europejskiej

Rozdział 2
Socjologia medycyny
      2.1 Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby
2.2 Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji medycznych
2.3 Rola chorego
2.4 Rola lekarza
2.5 Rola personelu pomocniczego

Rozdział 3
Metodologia badań własnych
      3.1. Uzasadnienie podjęcia tematu.
3.2. Przedmiot, cel i konceptualizm badań empirycznych.
3.3. Metodyka i przebieg badań
3.4. Problemy badawcze
3.5. Zmienne i wskaźniki
3.6...

więcej

Leczenie obrzęku limfatycznego

I. Wstęp.

II. Nowotwór piersi
      2.1 Epidemiologia, rodzaje i symptomy.
2.2 Diagnostyka i profilaktyka.
2.3 Techniki operacyjne.
2.4 Następstwa mastektomii.
2.5 Rehabilitacja.

III. Obrzęk limfatyczny
     ...

więcej

Plan opieki pielegniarskiej pacjenta z choroba Parkinsona


Wykaz skrótów…………. 5
1. Wstęp…………. 6
2. Cel i zakres pracy…………. 10
3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11

3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23
4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26
5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27
6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29
7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i społeczne w chorobie Parkinsona…………. 32
8. Etiopatogeneza choroby Parkinsona ………….34
9. Choroba Parkinsona a zespoly parkinsonowskie i parkinsonizm plus ………….36
10. Leczenie i jego skutki niepozadane ………….39
10.1. Leczenie operacyjne ………….41
11. Rehabilitacja pacjentów z choroba Parkinsona ………….47
12...

więcej

Opis przypadku choroby Parkinsona na podstawie dokumentacji medycznej


Wykaz skrótów…………. 5
1. Wstęp…………. 6
2. Cel i zakres pracy…………. 10
3. Anatomia i fizjonomia ukladu nerwowego…………. 11

3.1. Uklad nerwowy w chorobie Parkinsona ………….23
4. Epidemiologia choroby Parkinsona ………….26
5. Obraz kliniczny i rozpoznanie choroby Parkinsona…………. 27
6. Objawy ze strony autonomicznego ukladu nerwowego w chorobie Parkinsona ………….29
7. Objawy dodatkowe, psychologiczne i społeczne w chorobie Parkinsona…………. 32
8. Etiopatogeneza choroby Parkinsona ………….34
9. Choroba Parkinsona a zespoly parkinsonowskie i parkinsonizm plus ………….36
10. Leczenie i jego skutki niepozadane ………….39
10.1. Leczenie operacyjne ………….41
11. Rehabilitacja pacjentów z choroba Parkinsona ………….47
12...

więcej