Prace magisterskie przykłady

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Swiadczenia rodzinne w Polsce.

Wstęp……….4 Rozdzial I Pojecie ogólne swiadczen rodzinnych. 1.1 Geneza swiadczen rodzinnych i ich przeobrazenia ……….6 1.2. Regulacja prawa do swiadczen rodzinnych ……….9 1.3. Podmioty postępowania w sprawach swiadczen rodzinnych………. 11 1.3.1.Organy prowadzace postepowanie………. 12 1.3.2. Podmioty uprawnione do otrzymania swiadczenia rodzinnego……….. 13 1.3.3 Podmioty na prawach strony ……….13 Rozdzial II Rodzaje swiadczen rodzinnych 2.1. Zasilek…
Przeczytaj więcej

Gmina w strukturze samorządu terytorialnego.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Administracja samorzadowa w Polsce. 1.1 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego……….. 5 1.2. Pojecie i istota samorządu terytorialnego……….. 7 1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego……….. 11 1.4. Organy stanowiace i wykonawcze samorządu terytorialnego……….. 15 Rozdzial II Struktura organizacyjna gminy. 2.1. Rada Gminy……….. 22 2.2. Wójt jako organ wykonawczy gminy ……….. 28 2.3.…
Przeczytaj więcej

Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku.

Wstęp Rozdzial I Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku – uwagi ogólne Rozdzial IISadownictwo administracyjne Francji 2.1. Ewolucja ustroju Francji w XIX wieku 2.2. Sadownictwo administracyjne Francji Rozdzial III Sadownictwo administracyjne Prus 3.1. Ewolucja ustroju państwa pruskiego w XIX wieku 3.2. Administracja lokalna i samorzad 3.3. Sadownictwo administracyjne Prus Rozdzial IV Sadownictwo administracyjne Austrii…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka wybranych form działania administracji publicznej o charakterze dwustronnym

Wstęp Rozdzial I Prawne formy działania administracji 1.1. Metoda a forma działania administracji 1.2. Wspólczesne formy działania administracji 1.3. Sprawowanie administracji w formach dwustronnych 1.4. Wladcze i niewladcze formy działania administracji 1.5. Dwustronne formy działania administracji i kryteria ich wyróznienia Rozdzial II Ugoda administracyjna 2.1. Pojecie ugody 2.2. Ugoda na gruncie procedury administracyjnej 2.3. Tryb…
Przeczytaj więcej

Wspóluczestnictwo w postepowaniu administracyjnym.

Wstęp Rozdzial I Konstrukcja prawna wspóluczestnictwa 1.1. Cywilnoprawna koncepcja wspóluczestnictwa 1.2. Administracyjnoprawna koncepcja wspóluczestnictwa 1.3. Konstrukcja wspóluczestnictwa a kategorie uczestników postępowania administracyjnego 1.4. Wspóluczestnictwo w świetle dwupodmiotowej struktury postępowania administracyjnego Rozdzial II Wspóluczestnictwo formalne 2.1. Istota wspóluczestnictwa formalnego w postepowaniu administracyjnym 2.2. Typy wspóluczestnictwa formalnego w postepowaniu administracyjnym 2.2.1. Wspóluczestnictwo formalne typowe 2.2.2. Wspóluczestnictwo formalne…
Przeczytaj więcej

Uprawnienia stron postępowania administracyjnego.

Wstęp Rozdzial IPojecia ogólne 1.1. Pojecie strony postępowania administracyjnego Rozdzial II Prawa strony o charakterze podstawowym 2.1. Prawo do postępowania i decyzji zgodnej z prawem 2.2. Prawo do uwzglednienia slusznego interesu Rozdzial III Prawa o charakterze materialnoprawnym 3.1. Prawo do ukształtowania sprawy i jej zakresu 3.2. Prawo kształtowania tresci decyzji 3.3. Prawo do zadania uzupelnienia…
Przeczytaj więcej

Udział wojska polskiego w konflikcie w Afganistanie

Wstęp………2 Rozdzial I Istota konfliktów w Afganistanie. 1. Przyczyny udzialu wojska polskiego w silach koalicyjnych………4 2. Logistyka przygotowan do misji wojskowej w ramach koalicji antyterrorystycznej………6 Rozdzial II Udział w operacjach wojskowych. 1. Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w latach 2001-2007………8 2. Polskie Sily Zadaniowe w Afganistanie w latach 2008-2013………10 Rozdzial III Próba oceny udzialu wojska…
Przeczytaj więcej

Wybory do rad powiatu w Lublinie w 2006 i 2010 roku

Wstęp………..2 Rozdzial 1 Samorzad powiatowy w systemie administracji publicznej 1. Powiat w systemie samorządu terytorialnego………..4 2. Zadanie wlasne, zlecone oraz powierzone powiatu………..10 3. Organy powiatu………..15 Rozdzial 2 Wybory do rad powiatów. 1. Dotychczasowe zasady wyborów do rad powiatów………..27 2. Zasady wyboru do rad powiatów, które beda obowiazywac od nastepnej kadencji rad ………..34 Rozdzial 3 Analiza…
Przeczytaj więcej

Ustrój wladzy wykonawczej w Polsce.

Wstęp………..4 Rozdzial I Charakterystyka wladzy wykonawczej w Polsce 1.1. Geneza wladzy wykonawczej………..5 1.2. Koncepcje wladzy wykonawczej………..10 1.3. Ewolucja wladzy wykonawczej………..11 Rozdzial II Pozycja wladzy wykonawczej w świetle konstytucji. 2.1. Dualizm wladzy wykonawczej………..28 2.2. Uprawnienia Prezydenta RP………..31 2.3. Uprawnienia Rady Ministrów………..39 2.4. Odpowiedzialnosc Prezydenta i Rady Ministrów………..44 Rozdzial III Relacje miedzy wladza wykonawcza a ustawodawcza i…
Przeczytaj więcej

Rola Policji w procesię karnym

Wstęp Rozdzial I. Policja jako organ procesowy w postepowaniu przygotowawczym 1.1.Policja jako organ bezpieczenstwa publicznego 1.2.Obszary działania Policji 1.3.Organizacja Policji Rozdzial II Cele, zadania i formy postępowania przygotowawczego 2.1. Formy postępowania przygotowawczego 2.2. Podstawy prawne wszczecia dochodzenia / sledztwa 2.3. Istota i podstawy prawne odmowy wszczecia postępowania przygotowawczego 2.4. Uprawnienia i obowiazki Policji w postepowaniu…
Przeczytaj więcej

Działania Policji w celu poprawienia poziomu bezpieczenstwa w gminie XYZ

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Podstawowe pojecia i definicje z zakresu bezpieczenstwa państwa 1.1. Istota bezpieczenstwa……….. 4 1.2. Klasyfikacje bezpieczenstwa ………..6 1.3. Zagrozenia bezpieczenstwa ………..10 1.4. Środki i metody polityki bezpieczenstwa państwa……….. 16 1.5. Kształtowanie się organów policji……….. 17 Rozdzial II Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Podstawowe informacje o gminie XYZ ………..24 2.2. Stan bezpieczenstwa w gminie…
Przeczytaj więcej

System polskiego wieziennictwa. Struktura i funkcjonowanie.

Wstęp………..4 Rozdzial I Typologia Zakladów Karnych 1. Rodzaje zakladów karnych………..9 1.1 Zaklad karny dla mlodocianych………..10 1.2 Zaklad karny dla odbywajacych kare po raz pierwszy ………..10 1.3 Zaklad karny dla recydywistów penitencjarnych ………..10 1.4 Zaklad karny dla odbywajacych kare aresztu wojskowego……….. 11 2. Typy zakladów karnych ………..11 2.1 Zaklady karne typu zamknietego……….. 12 2.2 Zaklady karne…
Przeczytaj więcej

Policja a prawa czlowieka

Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdzial 1. Instytucja policji. 1.1. Rys historyczny……….6 1.2. Rola policji w społeczenstwie obywatelskim……….16 Rozdzial 2. Prawa czlowieka i ich ochrona. 2.1. Prawo do zycia……….28 2.2. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego……….31 2.3. Prawo do prywatnosci……….34 2.4. Prawo do zgromadzen……….35 Rozdzial 3. Etyka zawodowa policji w świetle praw czlowieka……….37 Zakończenie……….59 Bibliografia.

Działalność organizacji pozarzadowych w Polsce na przykładzie Gminy K

Wstęp Rozdzial I. Geneza i ksztaltowanie się organizacji pozarzadowych w Polsce 1.1. Historia i geneza organizacji pozarzadowych w Polsce 1.2. Procesy przeksztalcania organizacji pozarzadowych 1.3. Funkcje i cele organizacji pozarzadowych. Rozdzial II. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarzadowych w Polsce 2. Podmioty prawnie zinstytucjonalizowane 2.1 Stowarzyszenia 2.2 Fundacje 3. Podmioty prawnie niezinstytucjonalizowane Rozdzial III. Studium przypadku…
Przeczytaj więcej

Polska w Sojuszu Pólnocnoatlantyckim

Wstęp…………4 Rozdzial 1. Geneza akcesji Polski do sojuszu………… 7 Rozdzial 2. Integracja Polski z sojuszem 2.1. Wojskowy wymiar integracji z Sojuszem …………19 2.2. Strategia bezpieczenstwa i obronnosci Rzeczypospolitej Polskiej po wstapieniu do Sojuszu …………28 Rozdzial 3. Udział wydzielonych kontyngentów Wojska Polskiego w misjach NATO………… 36 3.1 Wojsko Polskie w Jugoslawii …………39 3.2 Wojsko Polskie w…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie jakoscia w administracji publicznej. Sposoby doskonalenia jej funkcjonowania

Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka administracji publicznej. 1.1. Istota i struktura administracji publicznej………..5 1.2. Funkcje administracji publicznej ………..9 1.3. E-administracja………..15 ROzdzial II. Modele zarządzania jakoscia w administracji publicznej. 2.1. Model ISO 9001………..21 2.2. Model EFQM………..27 2.3. Metoda CAF………..29 Rozdzial III. Zastosowanie metody CAF w starostwie powiatowym w x. 3.1. Charakterystyka powiatu X………..34 3.2. Procedura wdrazania metody…
Przeczytaj więcej

Wzruszenie prawomocnych orzeczen sadu administracyjnego

Wzruszenie prawomocnych orzeczen sadu administracyjnego – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8586 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych wzorów Wyszukiwarka prac. Tu…
Przeczytaj więcej

Metoda Common Assessment Framework jako metoda doskonalenia administracji publicznej.

Wykaz skrótów. Wstęp Rozdzial I Zagadnienia wstepne dotyczace metody CAF 1.1 Pojecie i geneza CAF 1.2 Glówne zalozenia Wspólnej Metody Oceny 1.3. Kryteria skladajace się na strukture metody 1.4 Fazy doskonalenia organizacji w ramach metody CAF Rozdzial II Kryteria praktyk zarzadczych organizacji. tzw. Potencjalu 2.1 Ocena punktowa 2.2 Przywództwo 2.3 Strategia i planowanie 2.4 Pracownicy…
Przeczytaj więcej

Administracja pełna lista

[catlist categorypage=”yes”]