Oddziaływanie treningu w piłce ręcznej na wybrane kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne chłopców

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp…….4

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury
1.1. Charakterystyka gry w piłkę ręczną……. 6
1.2. Przygotowanie kondycyjne w piłce ręcznej…….7
1.3. Przygotowanie koordynacyjne w piłce ręcznej……. 10

Rozdział 2
Metodologia badań
2.1. Cel badań …….14
2.2. Pytania badawcze……. 14
2.3. Materiał badań …….14
2.4. Metody badań……. 14
2.5. Organizacja badań …….15

Rozdział 3
Wyniki badań
3.1. Zdolności kondycyjne badanych……. 16
3.2. Zdolności koordynacyjne badanych……. 25

Rozdział 4
Dyskusja……. 33

Wnioski …….37
Piśmiennictwo……. 38
Spis tabel……. 43
Aneks……. 44