Ocena sytuacji finansowej gminy miejskiej glogów w latach 2009-2013.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania gminy ……….5
1.2. Gmina – podstawowe pojecia i definicje………. 17
1.3. Zasady i procedury budżetowe ……….18
1.4. Wskazniki oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego………. 25


Rrozdzial II
Charakterystyka gminy Glogów.

2.1. Plozenie i uwarunkowania spoleczno-gospodarcze gminy……….29
2.2. Jednostka organizacyjna i zakres wykonywanych zadan………. 34
2.3. Budżet gminy i sytuacja finansowa ……….42
2.4 Wskazniki sytuacji finansowej gminy za 2013 r……….. 49


Rozdzial III
Ocena sytuacji finansowej za rok 2009-2013

3.1. Wskazniki budżetowe ……….55
3.2. Wskazniki na mieszkanca………. 61
3.3. Wskazniki zadluzenia………. 64
3.4. Gmina Glogów na tle wybranych gmin………. 70


Zakończenie ……….76
Spis literatury ……….78
Spis aktów prawnych………. 78
Spis stron internetowych……….78
Inne źródła ……….79
Spis rysunków ……….79
Spis tabel ……….79
Spis wykresów………. 80Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.