Nawyki żywieniowe zawodników klubu piłkarskiego XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp……..4

2. Cel pracy i pytania badawcze…….. 10

3. Materiał i metody.
3.1. Osoby badane ……..11
3.2. Materiał ……..11
3.3. Metody…….. 11

4. Wyniki
4.1. Charakterystyka badanych…….. 12
4.2. Miejsce zamieszkania i wykształcenie badanych……..12
4.3. Staż treningowy badanych ……..13
4.4. Charakterystyka treningów ……..14
4.5. Wiedza o żywieniu w sporcie…….. 15
4.6. Stosowanie zaplanowanej diety ……..18
4.7. Postawy względem żywienia ……..19
4.8. Urozmaicenie diety…….. 21
4.9. Ilość i regularność posiłków ……..22
4.10 Stosowanie suplementacji ……..24
4.11. Nawodnienie ……..25
4.12. Żywienie przy wysiłku fizycznym ……..27

5. Omówienie wyników
5.1. Charakterystyka somatyczna badanej grupy…….. 30
5.2. Miejsce zamieszkania i wykształcenie badanych ……..31
5.3. Staż treningowy badanych ……..31
5.4. Charakterystyka treningów ……..31
5.5. Wiedza o żywieniu w sporcie…….. 32
5.6. Stosowanie zaplanowanej diety…….. 32
5.7. Postawy względem żywienia ……..33
5.8. Urozmaicenie diety…….. 33
5.9. Ilość i regularność posiłków…….. 34
5.10 Stosowanie suplementacji…….. 34
5.11. Nawodnienie ……..35
5.12. Żywienie przy wysiłku fizycznym ……..36

Wnioski ……..37

Piśmiennictwo…….. 38
Aneks ……..43
8.1. Ankieta…….. 43
8.2. Tabele wyników badań…….. 50