Nauczycielska wiedza o sposobach uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstep

Rozdział I
Sposoby uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym
1.1.Biopsychiczne podstawy wychowania dziecka w wieku przedszkolnym
1.2.Myślenie i uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym
1.3.Nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
1.4.Mali badacze – metoda projektu w edukacji elementarnej

Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1.Przedmiot i cele badań
2.2.Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3.Dobór próby badawczej

Rozdział III
Analiza wyników badań i wnioski
3.1.Analiza zebranego materiału badawczego
3.2.Wnioski

Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz tabel
Aneksy