Mobbing w pracy

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ……….4

Rozdział 1
Zjawisko mobbing

1. Definicja mobbingu………. 6
2. Definicja encyklopedyczna………. 6
3. Fazy mobbingu………. 7
4. Przyczyny mobbingu ……….8
5. Cechy mobbingu według Heinza lemana………. 9
6. Skutki mobbinguj ……….12


Rozdział 2
Oblicza mobbinguj

1. Rodzaje mobbinguj………. 14
2. Przykłady mobbinguj………. 15
3. Lobbing a inne zjawiska w pracy………. 22


Rozdział 3
Lobbing jako patologia ……….24

Rozdział 4
Kodeks pracy a lobbing

1. Obowiązki pracodawcy dotyczące mobbinguj……….28
2. Odpowiedzialność karna pracodawcy………. 29
3. Obowiązki pracownika dotyczące mobbinguj………. 34


Rozdział 5
Przeciwdziałanie mobbingowi ……….37

1. Prawne sposoby obrony przed mobbingiem ……….38
2. Psychologiczne sposoby obrony………. 40
3. Organizacje antydopingowe ……….41


Zakończenie ……….49
Bibliografia………. 51