Logistyka

„Procesy Logistyczne na podstawie Szalkowski Sp. j.”

Wstęp

Rodział 1
Wprowadzenie do procesów logistycznych
      1.1.Uwarunkowania procesów logistycznych ……….. 3
1.2.Zdefiniowanie procesów logistycznych ……….. 6
1.3.Rodzaje procesów logistycznych ……….. 7

Rozd...

więcej

Logistyka dytrybucji na przykładzie grupy Maspex

Wstęp……….2

Rozdział I
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
      1.1. Definicja logistyki ……….3
1.1.1. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie………. 6
1.1.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………. 8
1.2. Istota sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem ……….11
1.2.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….14
1.2.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa ……….17

Rozdział II
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
      2.1. Zarządzanie logistyczne – definicja ……….19
2.1.1. Infrastruktura dystrybucji ……….22
2.1.2. Optymalizacja procesów transportowych i kanały dystrybucji………. 25
2.2...

więcej

Magazynowanie jako jeden z elementów infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ

Wstęp

Rozdział I
Magazynowanie
1.1. Magazyn – definicja i podstawowe zadania
1.2. Proces magazynowania
1.3. Gospodarka magazynowa

Rozdział II
Infrastruktura procesów logistycznych

2.1...

więcej

Wykorzystanie systemu WMS do ewidencji obrotu produktów spożywczych w Regionalnym Centrum Dystrybucji

Wstęp……….2

Rozdział 1
Charakterystyka procesów dystrybucji 
1.1.Pojęcie,rodzaje oraz funkcje dystrybucji………. 3
1.2. Kanały dystrybucji. Definicja oraz kryteria wyboru……….. 5
1.3. Rodzaje kanałów dystrybucji usług………. 9

Rozdział 2
Charakterystyka systemu wms i jego znaczenie 

2.1. Systemy informatyczne stosowane w działalności dystrybucyjnej………. 12
2.2. Funkcje oraz wykorzystanie systemu do ewidencji ……….28
2.3. WMS a dystrybucja ……….35

Rozdział 3
Metodologia badań 

3.1. Informacje wstępne ……….37
3.2. Wyniki własnych badań ……….39

Zakończenie………. 51
Bibliografia………. 52
Spis tabel ……….55
Spis rysunków………. 56

więcej

Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania


Wstęp………3

Rozdzial I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13
3.Zasadyzarządzaniamaterialamii
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdzial II.
Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania
zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej
ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67

więcej

Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami


Wstęp………3

Rozdzial I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13
3.Zasadyzarządzaniamaterialamii
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31

więcej

Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie


Wstęp………3

Rozdzial I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13
3.Zasadyzarządzaniamaterialamii
sur...

więcej

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa

Wstęp…………2

Rozdział 1
Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.
      1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5
1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15
1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20

Rozdział 2
Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.
      2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25
2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego ‚plitka.ua’…………30
2.3 Logistyczna działalności sklepu internetowego ‚plitka.ua’…………36
2...

więcej

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A

Wstęp.

Rozdzial 1.
Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa.

1.1. Istota i rola dystrybucji produktów.
1.2. Funkcje dystrybucji produktów.
1.3. Rodzaje dystrybucji produktów.
1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu.

więcej

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej.

Wstęp………3

Rozdzial I
Polityka transportowa Unii Europejskiej

1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej
...

więcej

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem.

1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu
1.2 Pojecie i funkcje zarządzania
1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa
1...

więcej

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Dystrybucja jako element mieszanki
marketingowej………4

1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty
marketingu………8


Rozdzial 2.
Wybór kanalów
dystrybucji………10

2.1. Rodzaj kanalów
dystrybucji………
………12
2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15


Rozdzial 3.
Formy współpracy w kanalach
dystrybucji………19

3.1. Kanały
...

więcej

Zarządzanie materialami i surowcami w firmie.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13
3.Zasad zarządzania materiałami
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdzial II.
Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67

więcej

Kanały dystrybucji w firmie XYZ.

Wstęp………3
Rozdzial 1.
Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5

1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………5
1.2. Funkcje dystrybucji………18
1.3. Pojecie kanalów dystrybucji………23
1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29


Rozdzial 2.
Rodzaje kanalów dystrybucji………39

2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39
2.1.1. Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe)………39
2.1.2. Kanały pośrednie………44
2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………50
2.2.1. Kanały konwencjonalne………50
2.2.2. Kanały zintegrowane pionowo………53
2.2.2.1. Kanały kontraktowe (umowne)………54
2.2.2.2. Kanały korporacyjne (wlasne, foirmowe)………60
2.2.2.3...

więcej

Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Miejsce i rola dystrybucji w
marketingu………6

1.1. Dystrybucja i sposoby jej
interpretacji………6
1.2. Dystrybucja towarów……….10
1.3. Kanały
dystrybucyjne………11
1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13

więcej