Koszty Audyt

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX

Wstęp

Rozdział I
Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL
1.2. Modele ZZL
1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych
1.4. Płaszczyzny polityki personalnej

Roz...

więcej

Koszty reprezentacji i reklamy w działalności gospodarczej


Wstęp………4

Rozdzial I
Charakterystyka reprezentacji i reklamy

1. Pojecie reklamy………6
2. Pojecie reprezentacji………11
3...

więcej

Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdzial I
Problematyka efektywnego działania przedsiębiorstwa

1.1. Pojecie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.
1.2. Miejsce dokonywanych analiz w przedsiębiorstwie.
1.3. Rodzaje analiz sporzadzonych w przedsiębiorstwie.
1.3.1. Przeznaczenie analiz.
1.3.2. Horyzont czasowy, którego analiza dotyczy.
1.3.3. Zastosowane metody badawcze.
1.3.4. Stopien szczególowosci badan.


Rozdzial II
Miary stosowane do oceny finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Istota i zakres analizy wskaznikowej.
2.2. Rodzaje wskazników stosowanych w analizie przedsiebiorstw.
2.2.1. Wskazniki plynnosci.
2.2.2. Wskazniki obrotowosci.
2.2.3. Wskazniki zadluzenia.
2.2.4...

więcej

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5

1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych
1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie
1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki
zapasami – koszty zapasów
1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa
1.5. Logistyka w Polsce a integracja z Unia Europejska


Rozdzial 2
Koszty działalności logistycznej w wybranych procesach zarządzania w przedsiębiorstwie……….23

2.1. Koszty logistyki i ich prezentacja
2.2. Koszty magazynowania i utrzymywania zapasów w XYZ
2.3. Wielkosc zapasów a koszty produkcji


Rozdzial 3
An...

więcej

Analityczne ujecie kosztów jakosci.


Wstęp
Rozdzial 1.
Systemy zapewnienia jakosci w gospodarce rynkowej

1.1.Pojecie jakosci
1.2.Podstawowe pojecia zwiazane z jakoscia
1.2.1.Petla jakosci
1.2.2.Audit jakosci
1.3.Charakterystyka narzedzi jakosci
1.3.1.Diagram Pareto-Lorenza
1.3.2.Diagram Ishikawy
1.3.3.Nowe narzedzia zarządzania jakoscia
1.3.3.1.Diagram relacji
1.3.3.2.Diagram pokrewienstwa
1.3.3.3.Diagram systematyki
1.3.3.4.Diagram macierzowy
1.3.3.5.Macierzowa analiza danych
1.3.3.6.Wykres programowy procesu decyzji
1.3.3.7.Diagram strzalkowy


Rozdzial 2.
Kompleksowe zarzadzanie jakoscia

2.1.Metoda FMEA
2.2.Metoda „zero defektów”
2.3...

więcej

Koszt i struktura kapitału w strategii finansowania.


Wstęp

Rozdzial 1.
Źródła pozyskiwania kapitalów.

Rozdzial 2.
Analiza kosztów kapitalu.

Rozdzial 3.
Kształtowanie struktury kapitalu.

a) efekt dzwigni finansowej
b) stopien dzwigni finansowej
c) dzwignia polac...

więcej

Zasady ewidencji i rozliczania kosztów na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej


Wstęp………3

Rozdzial I.
Pojecie i podzial kosztów

1.1 Pojecie kosztów………5
1.2 Klasyfikacja kosztów ………7
1.3 Metody rozliczania kosztów ………16

Rozdzial II.
Koszty jako przedmiot rachunku kosztów

2...

więcej

Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Podmiot i przedmiot amortyzacji

1.1. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji……….. 5
1.2. Przedmiot amortyzacji……….. 6
1.2.1. Środki trwale ………..8
1.2.2...

więcej

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia kosztów……….5

1. Istota i zakres kosztów
2. Kryteria klasyfikacji kosztów
3. Warianty ewidencji kosztów
4. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów
5...

więcej

Audyt finansowy i operacyjny.


Wstęp ………….3

Rozdzial I.
Geneza i rodzaje audytu wewnetrznego

1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego ………….4
1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego …………. 6
1.3. Znaczenie, rola i rodzaje dzaje audytu wewnetrznego………….12
1.4. Standardy audytu wewnetrznego…………. 17

Rozdzial II.
Charakterystyka audytu finansowego i operacyjnego

2.1. Metodyka prac audytowych…………. 20
2.2. Planowanie audytu finansowego ………….24
2.3. Istota audytu operacyjnego…………. 29
2.4. Etapy audytu operacyjnego ………….32
2.5. Porównanie audytu finansowego i operacyjnego…………. 36

Podsumowanie ………….41
Literatura ………….42

więcej

Ksiegowe zuzycie środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp …………. 2

Rozdzial I.
Środki trwale w działalności przedsiębiorstwa

1. Charakterystyka podstawowych pojec…………. 4
2. Klasyfikacja środków trwalych…………. 7
3...

więcej

Metody rozliczania kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Istota i klasyfikacja kosztów……….5

1.1 Istota i pojecie kosztów
1.2 Klasyfikacja kosztów
1.2.1 Koszty wedlug typów dzialalnosci
1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym
1.2.3 Koszty wedlug odmian dzialalnosci
1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym
1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich powstania
1.2.6 Koszty w ukladzie kalkulacyjnym
1.2.7 Koszty wedlug stopnia ich reagowania na zmiany rozmiarów produkcji

Rozdzial II.
Charakterystyka kosztów wydzialowych……….38

2.1 Funkcja kosztów wydzialowych
2.2 Pozycje kosztów wydzialowych
2.3 Kalkulacja kosztów

Rozdzial III.
Metody rozliczania kosztów wydzialowych jako elementu kosztów posrednich……….55

3...

więcej

Koszty w ujęciu podatkowym i rachunkowym w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia dotyczace kosztów…………4

1.1 Istota i zakres kosztów
1.2 Kryteria klasyfikacji kosztów
1.3 Warianty ewidencji kosztów
1.4 Zakres, funkcje i system rachunku kosztów
1.5 Historyczne ujecie kosztów

Rozdzial II.
Klasyfikacja róznic miedzy ujeciem rachunkowym, a podatkowym kosztów…………41

2.1 Polityka podatkowa w systemie rachunkowosci
2.2 Ocena kosztów wedlug typów działalności i podmiotów wewnetrznych
2.3 Analiza kosztów bezposrednich i posrednich
2.4 Klasyfikacja koszty w ujęciu podatkowym
2.5 Klasyfikacja kosztów w ujęciu rachunkowym

Rozdzial III.
Ogólna charakterystyka firmy XYZ…………90

3.1 Charakterystyka firmy XYZ
3...

więcej

Wpływ rozwiazan w systemie rachunku kosztów na ustalanie wyniku finansowego.Wstęp……….5

Rozdzial I
Pomiar wyniku finansowego

1.1. Istota wyniku finansowego……….6
1.2. Elementy tworzace wynik finansowy……….9
1.3. Porównawczy wariant wyniku finansowego……….13
1.4. Kalkulacyjny wariant wyniku finansowego……….16


Rozdzial II
Ogólne zasady budowy tradycyjnego rachunku kosztów

2.1. Pojecie i klasyfikacja kosztu……….18
2.2. Koszty w ukladzie rodzajowym………..23
2.3. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym……….27


Rozdzial III
Wpływ rozwiazan w rachunku kosztów na formy ustalania wyniku finansowego.

3.1. Ustalanie wyniku finansowego przy rodzajowym rachunku kosztu……….31
3.2. Pomiar wyniku finansowego przy kalkulacyjnym rachunku kosztu……….34
3.3...

więcej

Zamówienia publiczne w regulacjach unijnych.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Europejskie przepisy w sprawie zamówien publicznych………5

1.1.Historia dyrektyw regulujacych zamówienia publiczne………6
1.2.Wczesne dyrektywy dot. Zamówien publicznych………9
1.3. Moc wiazaca dyrektyw………13


Rozdzial 2.
Zakres obowiazywania dyrektyw………16

2.1.Zakres podmiotowy………18
2.2.Zakres przedmiotowy………20
2.3.Progi………24
2.4.Szacowanie wartosci zamówienia………26
2.5.Wylaczenia………28


Rozdzial 3.
Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego………31

3.1.Procedura otwarta………32
3.2.Procedura ograniczona………34
3.3.Procedura negocjacyjna………39
3.4.Dialog konkurencyjny w sektorze publicznym………42
3.5.Aukcja elektroniczna………44
3.6...

więcej