Kontroling

Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Organizacja controllingu kosztowego w
przedsiębiorstwie……….5

1.1. Istota i zakres controllingu……….6
1.2. Controlling w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie……….10
1.3. Rola i zadania controllera……….18
1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w
przedsiębiorstwie……….22


Rozdzial 2.
Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie
……….24
2.1. Pojecie kosztu i rachunku kosztów……….25
2.2...

więcej

Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej


Wstęp………3
Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka kosztów jednostki
gospodarczej………4

1. Istota i zakres kosztów………4
2. Klasyfikacja kosztów………9
3. Procedury obliczania kosztów………15
4...

więcej

Controlling jako zespół instrumentów operacyjnych i strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.Analizy operacyjne i strategiczne………2

Analizy i narzedzia na poziomie strategicznym………4

Analiza mocnych i slabych stron przedsiębiorstwa………5

Analiza przedsiębiorstwa………7

Analizy i osiagniecia na poziomie operacyjn...

więcej

Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiębiorstwie.


Rozdzial I.
Istota i znaczenie controllingu.

1.1. Historia controllingu ………3
1.2. Co to jest controlling ………4
1.3. Tresc controllingu ……… 7
1.4. Istota i zadania controllingu ………9
1.5...

więcej

Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie.


Wprowadzenie 3

Rozdzial I.
Omówienie problematyki controllingu w organizacji gospodarczej.

1.1. Podstawowe definicje
1.1.1. Definicja controllingu………. 4
1.1.2. Definicja controllera ………. 6
1.1.3. Jakie wymagania powinien spelniac controller? ………. 9
1.1.4. Obraz przewodni controllera ………. 12
1.1.5. Typy controllerów ………. 13
1.2. Funkcja i organizacja controllera ………. 15
1.2.1. Zadania controllera………. 15
1.2.2. Funkcje controllera………. 18
1.2.3. Organizacja controllera ………. 24
1.2.4. Controller z zewnatrz………. 25
1.2.5. Pozycja controllera w strukturze organizacyjnej………. 26
1.2.6. Opis funkcji controllera centralnego i oddzialowego………. 29

Rozdzial II.
Informacja i sprawozdawczosc contr...

więcej

Projekt systemu controllingu zarządzania personelem w Telekomunikacji Polskiej S.A.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Identyfikacja firmy i procesów w niej zachodzacych

1. Interpretacja tytułu – zalozenia projektowe ………5
2. Opis systemu ………5
2.1. Opis funkcjonowania firmy ………5
2.2. Raport odnosnie przewidywanych zmian……… 6

Rozdzial II.
Diagnoza systemu

1. Przedmiot badania – wewnetrzne procesy zachodzace w TP S.A………. 8
2. Kryteria oceny istniejacego systemu……… 12
3. Ustalenia diagnostyczne – ocena funkcjonujacego modelu kontroli……… 13
4. Badania porównawcze ………15

Rozdzial III.
Dokumentacja projektowa

1. Zakres przedsiewziecia ………20
2. Zalozenia i zadania projektowe……… 22
3. Warianty rozwiazan……… 23
4. Wybór najlepszego wariantu ………23
5...

więcej

Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4

1. Geneza i istota controllingu
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu
3. Zasady controllingu
4. Zadania controllingu
5. Uniwersjalizacja systemów controllingu

Rozdzial II.
System informacyjny controllingu finansowego oraz zarzadzanie kosztami w małych i srednich przedsiębiorstwach…………26

1. Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw
2. Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej
3. Analiza finansowa w małych i srednich przedsiębiorstwach
4. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o sytuacji przedsiębiorstwa
5...

więcej

Contorlling jako metoda usprawniajaca zarzadzanie w przedsiębiorstwie.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Controling w przedsiębiorstwie- aspekty teoretyczne

1.1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4
1.2...

więcej

Controlling jako proces zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie Polskiej Grupy Supermarketów.


Wstęp………. 2

Rozdzial I
Istota, funcje oraz cele controllingu

1.1. Istota controllingu i jego rodzaje………. 4
1.2. Funkcje i cele controllingu ……….19

Rozdzial II
Istota procesu zarządzania

2.1.Definicje procesu zarządzania oraz jego funkcje………. 25

2.2. Kontrola w procesię zarządzania ……….34

Rozdzial III
Zastosowanie controllingu w Polskiej Grupie Supermarketów

3.1.Prezentacja Polskiej Grupy Supermarketów ………. 40
3.2.Wdrozenie controllingu do Polskiej Grupy Supermarketów ……….43
3.3.Controlling w Polskiej Grupie Supermarketów ……….45

Zakończenie ……….52
Bibliografia ……….54
Spis rysunków, schematów, tabel………. 57

więcej

Controlling finansowy w firmie zarzadzanej przez projekty.


Wstęp.

Rozdzial I.
Specyfika controllingu finansowego.

1.1. Pojecie i geneza controllingu.
1.2. Koncepcje controlingu w przedsiębiorstwie.
1.3. Organizacja funkcji controlingu.
1.4. Controlling strategiczny i operatywny.
1.5. Sprawozdanie controllingowe.


Rozdzial II.
Idea controllingu w przedsiębiorstwie.

2.1. Controller w przedsiębiorstwie.
2.2. Kryteria systematyzacji controllingu.
2.3. Wdrazanie controlingu w organizacji.
2.4. Narzedzia controllingu.

więcej

Wpływ controlingu bankowego na dzialalnosc banku


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Charakterystyka systemu controllingu.

1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu………..10
3. Zasady controllingu………..14
4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..15
5. Controlling, a kontrola………..19


Rozdzial II
Specyfika banku i jego wpływ na controlling.

1. Istota controllingu bankowego………..21
2. Skladniki systemu controllingu………..22
3. Zarządzanie ryzykiem bankowym………..25
4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy………..32

więcej

Controlling – Zrównowazona karta wyników.


Rozdzial I.
Controlling

Geneza i istota controllingu………… 3
Pojecie controllingu………… 3
Formy i funkcje controllingu………… 5
Metody i modele controllingu………… 8


Rozdzial II.
Zrównowazona Karta Wyników (Balanced Scorecar...

więcej

Budzetowanie kontraktów na przykładzie firmy budowlanej


Wstęp…………. 3

Rozdzial I.
Zakres controllingu w przedsiębiorstwie.

1.1 Historia controllingu………….. 5
1.2 Analiza definicji controllingu ………….6
1.3 Zadania controllingu…………. 8
1.4 Rodzaje controllingu ………….10
1.5 Budzetowanie – metoda zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwem. ………….14
1.6 budżetowanie projektów………….. 18
1.7 Controling kosztów i wyników w firmie budowlano – montazowej………….. 19
1.8 Analiza odchylen w controlingu operacyjnym………….. 26
1.9 Analiza progu rentownosci………….. 27

więcej

Controlling finansowy jako element rachunkowosci zarzadczej.


Wstęp.

Rozdzial I
Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie.

1.1. Istota i zakres controllingu.
1.2. System controllingu w przedsiębiorstwie.
1.3. Rola i zadania controllera.
1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie


Rozdzial II
Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie.

2.1. Pojecie kosztów w rozumieniu controllingu.
2.2. Metody szacowania i pomiaru kosztów.
2.3. Przebieg procedury budżetowania.


Rozdzial III
Potrzeba i możliwości organizacji controllingu finansowego w Olsztynskim Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o..

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa.
3.2...

więcej

Raporty zarzadcze wykorzystywane w controllingu na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy hotelarskiej


Wstęp………..5

Rozdzial I
Istota oraz znaczenie controllingu w przedsiębiorstwie

1.1.Cel i zakres rachunkowosci zarzadczej……….. 8
1.2.Pojecie i interpretacja controllingu……….. 12
1.3.Controlling a rachunkowosc ………...

więcej