Historia

Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarnosc.


Wstęp………3

Rozdzial I
Na drodze do zmian………5

1. Klimat polityczny………6
2. Pierwsze próby aktywnosci………18
3. Szansa działania ………23


Rozdzial II Wspólpracownicys. 26

1. Sprawdzenie wiarygodnosci dzialaczy opozycyjnych………27
2. Aresztowania………35
3. Adwokaci………38


Rozdzial III
Formy represji. Próby obrony………42

1. Manifestowanie niezadowolenia – ‚polityczne graffiti’………43
2. Kolportaz………45
3. Rewizje………48
4. Stosunek wladz do aktywnych duchownych………52
5. Problemy dnia codziennego opozycjonistów- s. 54
6. Ukryte nekanie………57

więcej

Gospodarka Polski w latach 1918-39.


Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939………. 1

Skutki zaborów………. 2
Inflacja markowa. Reformy skarbowe Wladyslawa Gabskiego ……….4
Kryzys w rolnictwie………. 11
Kryzys w przemysle ……….13
Problemy walutowo-skarbowe………. 17
Polityka rzadu wobec kryzysu………. 17
Rozwój etatyzmu ……….19
Bilans gospodarczy Polski odrodzonej………. 20

więcej

Administracja lokalna i samorzad w Galicji w dobie konstytucyjnej.

Wstęp

Rozdzial I
Przemiany ustrojowe w monarchii Habsburgów w latach 1848

Rozdzial II
Władze autonomiczne

Rozdzial III
Podzial terytorialny Galicji

Rozdzial V
Administracja powiatowa

Rozdzial VI
Samorzady gminy wiejskiej

więcej

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci.

Wstęp………1

Rozdzial 1.
Droga do niepodleglosci……….3

1.1. Pierestrojka……….3
1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14

Rozdzial 2.
Niepodleglosc……….18

2.1. Konstytucje……….18
2.2. System władzy……….34
2.3. Partie polityczne……….42
2.4. Aleksander Lukaszenko………44


Rozdzial 3.
Problemy bialoruskiej panstwowosci………48

3.1. Swobody obywatelskie……….48
3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodleglosci……….52
3.3. Integracja z Rosja – zmierzch suwerennosci……….76

więcej

Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa.


Wstęp…….. 4

Rozdzial I
Analiza historyczna……..7

1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7
1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20
1.3. Reformy Ludwika Erharda………25
1.4...

więcej

Historia wlasnosci i jej rola w gospodarce.

Wstęp


Starozytnosc i klasyczny antyk
Platon, Arystoteles a wlasnosc
Gospodarka Egipska i Rzymska
Prawo rzymskie
Wlasnosc pieniadza
Dobra materialne a wartosci duchowe
Sredniowiecze
Poczatki czasów nowozytnych
Siedemnastowieczna Anglia
Francja w XVIII wieku
Rewolucja francuska
Wiek XIX i pierwsza polowa XX
Socjalizm, komunizm i anarchizm
Wlasnosc w konstytucjach panstw
Druga polowa XX wieku
Kapitalizm masowy
Wlasnosc w podziale miedzynarodowym

Zakończenie
Bibliografia

więcej

Terror Stalina


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Czym zajmowal się Stalin do 1917 roku

1.1 Mlode lata Koby………6
1.2 Rewolucjonista………9
1.3 Kluczowy 1917 rok ………15


Rozdzial 2.
W drodze po pelnie wladzy

2.1 Narodziny nowego kraju……… 22
2.2 Torowanie drogi do wladzy ………26
2.3 Walka o wladze 1924-29 ………29


Rozdzial 3.
Terror

3.1 Pierwszy etap rewolucji stalinowskiej. Lata 1929-34……… 35
3.2 Zaczelo się od Kirowa……… 41
3.3 Wielka czystka………44
A. Procesy……… 45
B. Masowe aresztowania ………48
C. Czystka w armii……… 49
D. Apogeum terroru……… 52
E. Ostatni ‚wielki proces’ ………53
3.4 Okres od wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyznianej do smierci Stalina ………55

Rozdzial 4.
Wódz umarl

4.1 Walka o sukcesje po Stalinie ………69
4...

więcej

Bliski Wschód – Izrael.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Rys historyczny ……….4

1.1. Historia narodu zydowskiego ……….4
1.2. Izrael ……….7


Rozdzial II.
Doniesienia o sytuacji w Izraelu w latach 1999-2001………. 9Podsumowanie ……….13

Bibliografia ………...

więcej

Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej.


Wykaz skrótów……….3
Wstęp……….5

1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6

2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9

3...

więcej

Organizacja kosciola w czasach polskiej monarchii patrymonialnej.


Wstęp

Rozdzial I.
Poczatki chrystianizacji

1. Polska plemienna I Poganska
2. Chrzest Polski

Rozdzial II.
Powstanie organizacji koscielnej

1. Zjazd w Gnieznie
2. Powstanie metropolii
3. Wewnetrzna struktura Kosciola
4. Kryzys państwa

Rozdzial III.
Przemiany w Kosciele polskim

1. Odbudowa struktur koscielnych
2. Reformy w Kosciele
3. Kosciól w dobie rozbicia dzielnicowego

Rozdzial IV.
Zakony

1. Zakony monastyczne
2. Zakony zebracze

Zakończenie
Spis literatury

więcej

Stalinowska polityka oswiatowa w Polsce w latach 1945-1953.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Sytuacja szkolnictwa polskiego

1. Zniszczenia wojenne i poczatki odbudowy ………..9
2. Organizacja szkolnictwa ………..13
3. Nauczyciele ………..20
4. Uczniowie ………..26

Rozdzial II.
Sowietyza...

więcej

Dzieje szkolnictwa w Krosnie w latach 1918-1939.


Wstęp 3

Rozdzial I

Antecedencje. Szkolnictwo w Krosnie w latach 1867-1918………… 7


Rozdzial II.

Szkolnictwo powszechne w Krosnie w latach 1918-39 …………29


Rozdzial III.

Szkolnictwo srednie w Krosnie w latach 1918-39 …………49


Rozdzial IV.

Szkoly zawodowe w Krosnie w latach 1918-39…………73

więcej

Bitwa pod Lenino – komunistyczna legenda, terazniejsza prawda.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Rys historyczny

1.1. Charakterystyka sytuacji politycznej czasów II wojny swiatowej ………. 5
1.2...

więcej

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i jego nastepstwa.


Wstęp……..3

Rozdzial I
Analiza historyczna

1.1.Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..5
1.1.1.Uchwaly konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec……..7
1.2.Problem berlinski……..9
1.2.1. Powstanie RFN i NRD……..10
1...

więcej

Budowa i rozwój francuskiego imperium kolonialnego w Afryce.


Wstęp………3

Rozdzial I
Francuska Afryka zachodnia.

1. Podbój Afryki zachodniej do I polowy XIX wieku………5
2. Podbój Afryki zachodniej w II polowie XIX wieku………7


Rozdzial II
Protektorat nad Afryka pólnocna

1. Podbój kolonialnu Algierii………11
2. Zajecie Tunisu……….17
3. Maroko kolonia francuska……….20


Rozdzial III
Francuska Afryka równikowa

1. Ustanowienie koloni Kongo………28
2. Kolonizacja Afryki srodkowej………29


Rozdzial IV
Zajecie Madagaskaru i utworzenie kolonii w Afryce wschodniej

1. Podbój Madagaskaru………31
2. Somalii Francuskie (Dzibuti)………32

więcej