Gastronomia Hotelarstwo

Dania barowe-produkcja i systemy ekspedycji.

1. Wstęp………3

2. Dania barowe i ich rodzaje………5

3. Organizacja ekspedycji dan barowych………11

4. Sposób przyrzadzania dan barowych – przepisy………20

5. Podsumowanie………28

6. Bibliografia ………30

7. Wykaz ilustracji………31

więcej

Jakość usług hotelarskich – standard ISO 9000.


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury……….5

Rozdzial 2.
Metodologia badan……….17

2.1. Pojecie badan jakosciowych……….17
2.2. Przedmiot i cele badan……….18


Rozdzial 3.
Jakość usług hotelarskich………21

3.1. Rynek usług hotelarskich………21
3.2. Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich………24
3.3. Systemy jakosci………29
3.4. System zapewnienia jakosci wedlug norm serii ISO 9000………36
3.5. Uslugi hotelarskie a system ISO 9000………42

więcej

Informatyzacja obslugi hoteli


Wstęp………2

Rozdzial I.

1.1. Poczatki hotelarstwa – rys historyczny……….4
1.2. Podstawowe pojecia – definicje……….9
1.3.Wymogi eksploatacyjne………14
1.4. Struktura zarządzania hotelem………16
1.5. Normy ISO 9000 w hotelu……….20

więcej

Rozwój bazy hotelowej w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego


Wstęp………3

Rozdzial I.
Pojecia i definicje zwiazane z opracowaniem

1.1. Pojecia zwiazane z turystyka………6
1.2. Kryteria podzialu turystyki ……… 9
1.3. Rodzaje turystyki – z wyszczególnieniem turystyki etnicznej ……… 12
1.4. Uslugi hotelarskie – kryteria podzialu ………18
1.5. Rola usług gastronomicznych w hotelarstwie ………22

Rozdzial II.
Tendencje rozwoju ruchu turystycznego

2.1. Geneza pochodzenia turystyki………27
2.2. Polska turystyka na zakrecie………28
2.3. Informacje dotyczace ruchu turystycznego………30
2.4. Informacje dotyczace hotelarstwa………34

Rozdzial III.
Działalność wyspecjalizowanych podmiotów posrednictwa i organizacji w turystyce

3.1. Podstawowe pojecia i definicje ………37
3.2...

więcej

Centrum sportowo-rekreacyjne jako usluga towarzyszaca w hotelu XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Hotel i usługi hotelarskie

1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na swiecie i w Polsce
1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie
1.3 Definicja usług hotelarskich
1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich

... więcej

Strategia restrukturyzacji dla hotelu XYZ.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Cele i funkcje restrukturyzacji podmiotu gospodarczego

1.1 Restrukturyzacja jako celowa zmiana………… 5
1.2 Przyczyny dzialan restrukturyzacyjnych………… 16
1.3 Fazy procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa………… 18
1.4 Struktura procesu restrukturyzacji …………20
1.5 Zagrozenia dla zmian i sposoby zapobiegania …………22

Rozdzial II.
Specyfika zarządzania hotelem

2.1 Zakres oferty – rodzaje produktów hotelowych………… 26
2.2 Struktura organizacyjna hotelu …………32
2.3 Zarządzanie finansami hotelu …………34
2.4 Istota zarządzania marketingowego …………35
2.5 Pozostale aspekty procesu zarzadczego …………38
2.5.1 Analiza oplacalnosci inwestycji hotelowych………… 38
2.5...

więcej

System organizacji i funkcjonowania usług hotelarskich.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Hotel i usługi hotelarskie

1.1 Zarys rozwoju hotelarstwa w Polsce i na swiecie………5
1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie………13
1.3 Definicja usług hotelarskich………15
1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich………19
1.4.1 Podstawowe usługi hotelarskie………21
1.4.2 Uslugi hotelarskie o wyzszym standardzie………22
1.4.3 Korzysci z posiadania dodatkowych usług hotelarskich………28


Rozdzial II.
Organizacja działalności hotelarskiej

2.1 Rodzaje działalności i ich aspekty organizacyjne………31
2.2 Organizacja pracy………32
2.3 Zaopatrzenie i magazynowanie………35
2.4 Systemy rezerwacji………36
2.5 Imprezy specjalne………38
2.6 Systemy rozliczen………43
2.7 Jakość w hotelarstwie………43

więcej

Organizacja pracy sluzb hotelowych na przykładzie wybranych hoteli.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Typy zakladów hotelarskich

1.1. Definicja i pojecie zakladu hotelarskego ………. 6
1.2. Typy zakladów hotelarskich i przepisy kategoryzacyjne w prawie polskim ……….6
1.2.1. Hotele ………. 7
1.2.2. Motele ………. 7
1.2.3. Pensjonaty ……….7
1.2.4. Kempingi ……….8
1.2.5. Domy wycieczkowe ………. 8
1.2.6. Schroniska mlodziezowe ……….8
1.2.7. Schroniska………. 8
1.2.8. Pola biwakowe ……….8
1.3. Ogólna ocena i stan polskiej bazy hotelowej ………. 11


Rozdzial II.
Charakterystyka podstawowych sluzb hotelarskich z uwzglednieniem funkcji hotelu

2.1. Recepcja i służby parterowe ……….15
2.2. Sluzby pieter ………. 17
2.3. Dzial gastronomiczny ………. 19
2.4...

więcej

Kultura obslugi w hotelu i jej wpływ na sprzedaz usługi turystycznej


Wstęp ………… 2

Rozdzial I. Uslugi i ich istota
1.1 Klasyfikacja usług ………… 3
1.2 Funkcje i cechy usług ………… 17
1.3 Istota, cechy i rodzaje usług turystycznych ………… 23

Rozdzial II. Hotelarstwo i jego zadania

2...

więcej

Techniczne i organizacyjne aspekty działalności hotelarskiej.


Wstęp………….. 2

Rozdzial I.
Hotel jako przedsiebiorstwo

1.1. Pojecie, funkcje i rodzaje obiektów noclegowych …………..3
1.2. Hotel w ekonomice turystyki………….. 6
1.3. Działalność wytwórcza i uslugowa hoteli …………....

więcej

Animacja czasu wolnego w hotelu.


Wstęp………5

Rozdzial I
Omówienie problematyki czasu wolnego………7

1.1 Zarys rozwoju rekreacji i animacji
1.2 Pojecie animacji czasu wolnego
1.3 Role i metody animacji


Rozdzial II
Animacja czasu wolnego w hotelu………18

...

więcej

Segmentacja w hotelarstwie na podstawie hotelu XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Historia hotelarstwa

1.1.Poczatki usług hotelarstwa na swiecie……….5
1.2 Poczatki usług hotelarskich w Polsce……….8
1.3. Hotelarstwo po II wojnie swiatowej do wspólczesnosci……….11

Rozdzial II.
Rodzaje obiektów hotelarskich

2.1. Podzial i klasyfikacja obiektów hotelowych. ………14
2.2. Kategoryzacja obiektów hotelowych. ………23

sRozdzial III.
Kryteria segmentacji gosci hotelowych

3.1. Segmentacja ze wzgledu na cel podrózy……….32
3.2. Segmentacje ze wzgledu na koszty……….36

Rozdzial IV.
Przyklad hotelu

4.1. Metodologia i przebieg badan. ………39
4.2. Analiza wyników badan……….40
4.3. Wnioski. ………52

Zakończenie ………54
Bibliografia ………54
Spis rysunków ………56
Spis w...

więcej

Hotel XYZ jako rozwijajacy się podmiot na rynku turystyczno-hotelarskim.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Tendencje zmian we wspólczesnej turystyce.

1.1. Istota i funkcje wspólczesnej turystyki……….4
1.2. Turystyka a zmiany w stylu zycia czlowieka……….7
1.3. Turystyka w Unii Europejskiej……….10
1.4 Idea hotelarstwa……….17


Rozdzial II
Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich.

2.1. Pojecie klasyfikacji, kategoryzacji i standardu……….22
2.2. Czesci skladowe współczesnego hotelu. Funkcje poszczególnych zespolów……….24
2.3. Przykladowe schematy organizacyjne hoteli……….37
2.4. Wymagania eksploatacyjne standardy wyposazenia i procedury obslugi……….42


Rozdzial III
Biznes plan hotelu XYZ.

3.1. Streszczenie projektu przedsiewziecia……….47
3.2. Plan marketingowy...

więcej

Wybrane procesy logistyczne na podstawie Hotelu De Silva.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
Wybrane procesy logistyczne w hotelarstwie

1.1.Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego……….3
1.1.1.Pojecie i rodzaje hoteli……….3
1.1.2. Zasady organizacji pracy w hotelach ……….7
1.2. Wybrane procesy logistyczne w hotelach……….12
1.2.1 Logistyka zaopatrzenia……….20
1.2.2 Logistyka dystrybucji……….24


Rozdzial 2.
Charakterystyka hotelu De Silva

2.1. Historia powstania hotelu De Silva na tle przeksztalcen w sektorze hotelarskim i rynku przewozów lotniczych……….29
2.2. Lokalizacja i wyposazenie obiektu ……….33
2.3. Struktura organizacyjna, zatrudnienie i zakres kompetencji pracowników ……….38


Rozdzial 3.
Analiza wybranych procesów logistycznych w hotelu ...

więcej

Standardy obslugi w obiekcie hotelarskim na przykładzie Hotelu XYZ.Wstęp, cel pracy i metodologia badan……….5

Rozdzial I
Hotelarstwo w literaturze.

1.1. Geneza hotelarstwa na swiecie……….7
1.2. Rys historyczny rozwoju hotelarstwa w Polsce……….12
1.3. Kategoryzacja i klasyfikacja obiektów hotelarskich……….16


Rozdzial II
Standardy swiadczenia usług zwiazanych z pobytem gosci w zakładzie hotelarskim……….21

2.1. Pojecie usługi hotelarskiej……….21
2.2. Cechy i podzial usług hotelarskich……….22
2.3. Uslugi podstawowe i dodatkowe……….24
2.4. Jakość usług hotelarskich……….27
2.5. Zarządzanie jakoscia usług hotelarskich……….29


Rozdzial III
Standardy obslugi w Hotelu X.

3.1. Ogólne zasady pracy w recepcji……….32
3.2. Rezerwacja indywidualna i grupowa……….33

więcej