Finansowanie jednostek oswiatowych na przykładzie XYZ.Wstęp ………… 5

Rozdzial 1.
Oswiata jako dobro społeczne

1.1. Rola i znaczenie oswiaty ………… 7
1.2. Przemiany oswiatowe w Polsce w latach dziewiecdziesiatych ………… 11
1.3. Polski system oswiaty ………… 15
1.4. Zadania oswiatowe jednostek samorządu terytorialnego ………… 19


Rozdzial 2.
Finansowanie oswiaty w Polsce

2.1. Szkola jako jednostka budżetowa ………… 23
2.1.1. Proces budżetowy w oswiacie ………… 23
2.1.2. Planowanie finansowe w szkole ………… 26
2.2. Finansowanie zadan oswiatowych ………… 28
2.2.1. Glówne problemy dotyczace środków na utrzymanie szkól ………… 29
2.2.2. Rola państwa w finansowaniu oswiaty…………31


Rozdzial 3.
Źródła finansowania wydatków oswiatowych

3.1. Subwencja oswiatowa podstawowym zródlem finansowania ………… 33
3.1.1. Algorytm podzialu subwencji oswiatowej ………… 34
3.1.2. Zakres przedmiotowy subwencji oswiatowej…………36
3.2. Inne źródła finansowania zadan oswiatowych…………38
3.3. Wydatki na oswiate i ich struktura …………43
3.3.1. Wynagrodzenia glównym elementem wydatków…………44


Rozdzial 4.
Metodologia badan wlasnych

4.1. Cel badawczy ………… 47
4.2. Problem badawczy ………… 47
4.3. Hipotezy badawcze ………… 48
4.4. Metody badawcze ………… 49
4.5. Techniki i narzedzia badawcze ………… 50


Rozdzial 5.
Gospodarka finansowa w XYZ

5.1. Analiza planów finansowych z lat 2010-2012 ………… 51
5.1.1. Analiza dochodów ………… 52
5.1.2. Analiza wydatków ………… 54
5.2. Subwencja oswiatowa a rzeczywiste utrzymanie szkoly ………… 61


Zakończenie ………… 62
Spis literatury ………… 64
Spis stron internetowych ………… 66
Spis tabel ………… 67
Spis rysunków ………… 68
Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.