Bankowość- Kredyty

Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie

Spis treści………4
Wstęp ………5

Rozdział I
Istota bankowości elektronicznej na podstawie literatury przedmiotu
 1.1. Pojęcie i rodzaje bankowości elektronicznej ………6
1.2. Rozwój bankowości elektronicznej……… 13
1.3. Zalety i wady bankowości elektronicznej ………17

więcej

Działalność kredytowa Banku Spółdzielczego

Wstęp………4

Rozdział 1
Spółdzielczość oraz zasady funkcjonowania 

1.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju spółdzielczości w Polsce ………5
1.2. Obowiązujące normy prawne……… 13

Rozdział 2
Kredyt w ujęciu teoretycznym 

2.1. Istota i historia kredytu ………18
2.2. Klasyfikacja kredytów ………24
2.3. Rodzaje i charakterystyka kredytów oferowanych przez Banki Spółdzielcze ………26
2.3.1. Kredyty dla osób fizycznych ………26
2.3.2. Kredyty dla firm i klientów instytucjonalnych……… 29
2.3.3. Kredyty na działalność rolniczą ………32

Rozdział 3
Działalność kredytowa PBS XYZ

3.1. Charakterystyka Banku ………33
3.2. Działalność kredytowa Banku……… 34

Zakończenie……… 47
Bibliografia ………49
Spis ...

więcej

Funkcjonowanie kart płatniczych w Polsce

Wstęp …………7

Rozdział I
Geneza powstania i istota kart płatniczych .
      1.1. Pojęcie kart płatniczych – próba definicji………………..9
1.2. Historia karty płatniczej……10
1.3. Budowa karty płatniczej …….15
1.4. Organizacje kart płatniczych ..19
1.5. Prawne regulacje kart płatniczej w Polsce…..23

Rozdział II
Klasyfikacja kart płatniczych
      2.1. Podział kart płatniczych……………..25
2.2.1. Charakterystyka rodzajów kart płatniczych…..28
2.2. Uczestnicy rynku elektronicznych instrumentów płatniczych …………………32
2.3. Opłata interchange………….36

Rozdział III
Rozwiązania systemowe dla rozliczeń bezgotówkowych.
      3.1. Rozliczenia bezgotówkowe ………..44
3.1.1...

więcej

Strategie rozwoju Banku Millennium SA oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. i ich znaczenie dla zarządzania


1.
Strategia rozwoju Banku Millennium S.A. i jej znaczenie dla zarządzania

2. Strategia rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. i jej znaczenie dla zarządzania


więcej

Transakcje wewnatrzwspólnotowe z perspektywy ryzyka walutowego

Wstęp ……….4

Rozdzial I
Transakcje wewnatrzwspólnotowe- dostawa i nabycie towarów

1.1.Rozumienie i specyfika transakcji wewnatrzwspólnotowych………. 5
1.2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów ……….9
1.3...

więcej

Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank w Warszawie

Wstęp…………3

Rozdzial I.
Ubezpieczenie jako jedna z form zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych.

1.1. Istota i pojecie ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………5
1.2. Rodzaje ubezpieczen…………11
1.3...

więcej

Bankowośćelektroniczna na przykładzie Kredyt Bank S.A.


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Bankowośćelektroniczna jako nowoczesny kanal dystrybucji usług bankowych

1.1. Wpływ technologii na rozwój bankowosci……….. 5
1.2. Rozwój bankowosci elektronicznej i jego determinanty……….. 8
1.3. Istota bankowosci elektronicznej……….. 10

więcej

Bankowośćelektroniczna. Jej produkty i uslugi.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Pojecie i istota bankowosci elektronicznej

1.1 Róznorodnosc definicji bankowosci elektronicznej………. 5
1.2 Bankowośćelektroniczna jako nowoczesna usluga ………. 11
1...

więcej

Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie Banku Millennium

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Ryzyko w działalności bankowej

1.1 Pojecie i rodzaje ryzyka bankowego……….. 5
1.2 Istota i rodzaje ryzyka kredytowego……….. 17
1.3 Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego……….. 23
1.4 Windykacje oraz egzekucje prowadzone przez bank z tytułu zobowiazan kredytowych klientów………..27


Rozdzial 2.
Nadzór Bankowy i wewnetrzne systemy ograniczania ryzyka kredytowego w Polsce

2.1 Organizacja nadzoru bankowego w Polsce ………..30
2.2 Cele , tryb i srodki wykonywania nadzoru bankowego……….. 33
2.3 Bankowy fundusz gwarancyjny jako stabilizator systemu bankowego w Polsce ………..37


Rozdzial 3.
Regulacje nadzoru Bankowego wedlug Unii Europejskiej

3...

więcej

Bank Centranlny jako jednostka systemu bankowego

Wstęp

Rozdzial 1.
Charakterystyka systemu bankowego w Polsce

1.1. Historia bankowosci w Polsce
1.2. Pierwszy bank centralny
1.3. Narodowy Bank Polski w okresie zmian
1.4...

więcej

Rynek kredytów hipotecznych w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych osób fizycznych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie BZ WBK S.A. w Warszawie


Wstęp……….1

Rozdzial I.
Źródła finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce

1.1. Polityka państwa i jego rola w zakresię rozwoju budownictwa mieszkaniowego………. 3
1.2...

więcej

Nieruchomosc jako podstawa zabezpieczen kredytów hipotecznych w wybranych bankach w latach 2008 -2011


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie, cechy i funkcje rynku nieruchomosci

1.1 Definicje, rodzaje i cechy nieruchomosci……….6
1.2 Rynek nieruchomosci, jego cechy i funkcje……….11
1.3 Podmioty na rynku nieruchomosci……….16


Rozdzial II.
Banki jako podmioty na rynku nieruchomosci

2.1 Banki i ich funkcje………. ……….20
2.2 Pojecie kredytu hipotecznego……….23
2.3 Charakterystyka rynku kredytów hipotecznych w Polsce……….28

więcej

Ocena zdolnosci kredytowej

Wstęp……….3

Rozdzial I.
Działalność kredytowa w bankach komercyjnych.

1.1. Charakterystyka, zadania i cele banku komercyjnego……….5
1.2. Pojecie i funkcje kredytu bankowego……….7
1.3. Klasyfikacja kredytów bankowych……….9
1.4. Procedury i tryb udzielania kredytu……….12


Rozdzial II.
Ryzyko w działalności kredytowej i metody oceny zdolnosci kredytowej.

2.1. Pojecie, klasyfikacje i przyczyny powstawania ryzyka kredytowego……….16
2.2. Zdolnosci kredytowa oraz metody jej badania……….19
2.3. Ocena zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa……….21
2.4. Monitoring kredytowy……….26


Rozdzial III.
Badanie zdolnosci kredytowej podmiotów gospodarczych w wybranych bankach komercyjnych.

3.1...

więcej

Warunki uzyskania i obslugi kredytu hipotecznego dla osób fizycznych na podstawie wybranych banków


Wstęp………………………4

Rozdzial I
Bank jako instytucja finansowa

1. Pojecie i struktura rynku finansowego …………..6
2. Instrumenty rynku finansowego …………….12
3. Ewolucja systemu bankowego na polskim rynku finansowym…....

więcej

Controlling w banku

Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka controllingu

1. Istota, funkcje zadania controllingu
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu
3. Zasady controllingu
4. Charakterystyka i instrumenty controllingu
5. Controlling, a kontrola


Rozdzial II
Controlling i jego wpływ na bank

1. Controlling w banku
2. Skladniki systemu controllingu
3. Zarządzanie ryzykiem bankowym
4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy


Rozdzial III
Analiza banku XYZ

1. Charakterystyka banku XYZ
2. Działalność banku XYZ
3. Miejsce i organizacja kontroli wewnetrznej w strukturze organizacyjnej banku


Rozdzial IV
Funkcjonowanie controllingu w banku XYZ

1. Kontrola w banku XYZ
2. Analiza kosztów
3...

więcej